Distanser - Aluminium och Stål

Distanser används i sågverken mellan klingan och axeln. Det är viktigt att de är i rätt mått och varje mm måste stämma.

Vi säljer distanser i aluminium och stål.

Kontakta oss för med information.