Engagemang, Trygghet och Kvalitet

Vi tror på det vi gör

Men hjälp av en nära dialog och personlig kon takt med våra kunder söker vi ständigt förbättringar som gör våra kunders arbete mer effektivt. De ska veta att när de vänder sig till oss får de klingor av världsklass.

Västerstrinne 217 – 881 92 Sollefteå
Telefon: 0620-571 10
E-post: info@slipservice.com

Kontaktformulär

Gör en förfrågan