Lasermärkning

Vi lasermärker våra verktyg med ett eget nummer.

Genom det numret så får vi spårbarhet på alla verktyg.

Vi kan då följa verktyget genom data och tillexempel se när den slipades sist, tandades om och hur länge den har varit i produktionen.