Om vår maskinpark

Sollefteå Slipservice har en modern och välutrustad maskinpark för slipning och underhåll av verktyg och skärstål.  Våra maskiner är av högsta kvalitet och representerar den senaste tekniken inom slipmaskiner.

Här är en översikt över några av de viktigaste maskinerna i Sollefteå Slipservices maskinpark:

  • Slipskivor: Vi har slipmaskiner med diamant- och CBN-slipskivor för slipning av stål och hårdmetall.
  • Slipjiggar: Vi har slipjiggar för att kunna slipa verktyg och skärstål i rätt vinkel.
  • CNC-maskiner: Vi har CNC-maskiner för att kunna slipa komplexa former och geometerier.
  • Riktmaskiner: Vi har riktmaskiner för att kunna rikta ut böjda och deformerade verktyg och skärstål.
  • Balanseringsmaskiner: Vi har balanseringsmaskiner för att kunna balansera verktyg och skärstål.
  • Ultraljudstvätt: Vi har en ultraljudstvätt för att kunna rengöra verktyg och skärstål på ett effektivt sätt.

Europas MODERNASTE slipstation

VI HAR EN STARK TRO på framtiden och jobbar ständigt frammåt, säger Peter Oremo, vd på Sollefteå Slipservice. Vi vill hela tiden ligga i framkant och det betyder att vi måste hänga med i utveckling och helst leda den, tillsammans med kunder och leverantörer. Att investera i en avancerad maskinpark är ännu ett steg i den riktningen.

I verkstaden hos Sollefteå Slipservice har mycket hänt det senaste året. 2016 har fyra nya maskiner har tagit plats i lokalen och 2024 har även 3 nya maskiner investerat för den ökade omsättningen. Investeringen ökar både kapacitet och kvalitet.

Idag så handlar det om så mycket mer än att ta emot och slipa befintliga klingor, numera handlar det om högteknologi och om att hitta bästa möjliga material beroende på vad som ska sågas och hur.

Det handlar om både klingans och tändernas utformning och det handlar om skärpa, hårdhet och tjocklek. Varje detalj spelar roll.

Företaget har en flera maskinrobotar och bland annat en sliprobot och där är Michael Oremo robotansvarig. Sliproboten har utrustats med extra vagnar, vilket har ökat slipkapaciteten med 40 procent.

I våra maskiner slipas alla klingor i olja, inget vatten. Det innebär extra precision i slipningen

och därmed bättre skärpa. Tack vare uppgraderingen i roboten ökar vi också effektiviteten och driftsäkerheten.

Förutom roboten har företaget också investerat två nya fräsmaskiner. De skapar nya möjligheter när det gäller verktygsmakeri som ytterligare ökar företagets servicenivå.

Genom att investera i ny teknik gör att vi klara de krav som ställs på kvalitet idag.

Med hjälp av vår toppmoderna maskinpark kan vi säkerställa rätt kvalitet.

Vi jobbar med att ständigt vara i framkant. Investeringarna ökar möjligheterna att ta på sig större

uppdrag och nya slags uppdrag. Det ställer även högre krav på företagets organisation. Bland

annat materialval och leveranser. VD Peter Oremo är ansvarig för inköp och Sollefteå Slipservice har som en av få slipstationer förmånen att samarbeta med två högkvalitativa

leverantörer.  AKE, KANEFUSA och SWEDEX

Vi vill leverera rätt grejer till rätt pris och med hjälp av våra leverantörer är grunden lagd. Vi har

systematiserat inköpen för att kunna följa upp och hjälpa kunden i deras uppföljningsarbete och beställningar. Det är viktigt att ligga lite före. Vi har ständig dialog med både våra kunder och med våra leverantörer för att få till bästa möjliga kvalitet.